Patient tar sitt liv efter upprepade suicidförsök, SU 535-340/15

En patient med ADHD, bipolär sjukdom och muskelsjukdom har genomfört flera suicidförsök, oftast av våldsam karaktär. Patienten har också en missbruksproblematik och en tendens till överkonsumtion av viss medicin.

Patienten har tät kontakt med den psykiatriska öppenvården men har också avböjt flera olika behandlingsalternativ. Vid den sista kontakten hade patienten framtidsplaner och förnekade såväl suicidtankar som planer. Dagen före nästa planerade besök genomför patienten vad som verkar vara ett noga planerat suicid. 

Diarienummer: SU 535-340/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-09-09

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m