Patient som vårdats inom psykiatrin fullbordar självmord i bostaden

Patient med upprepade självmordsförsök sedan tidigare, har vårdats inneliggande inom psykiatrin och därefter stödjande kontakt med psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Patienten fullbordar självmord i bostaden.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Händelseanalys har genomförts. Verksamheten kommer att implementera nya rutiner för strukturerade bedömningar av självmordsrisk. En inventering ska göras kring vilka rutiner som används avseende anhörigas medverkan i vård och behandlingsarbete.

Socialstyrelsens beslut

Vi avvaktar ännu Socialstyrelsens beslut i ärendet.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m