Patient som vårdas efter överdosering. Har regelbunden tillsyn på grund av förhöjd suicidrisk. Hittas avliden i sängen, SU 535-201/15

Patient med blandmissbruk, depressivitet och flera suicidförsök tidigare. Inlägges på grund av överdosering. Har regelbunden tillsyn var 30 minut då man bedömt suicidrisken vara förhöjd. Hittas trots detta livlös på rummet och läkare konstaterar att patienten är avliden.

Diarienummer SU 535-201/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-05-27

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m