Patient som tidigare gjort ett allvarligt självmordsförsök tar sitt liv kort tid efter besök i psykiatrisk öppenvård, SU 535-420/14

Patient med återkommande depressioner och som tidigare gjort ett allvarligt suicidförsök. Tar sitt liv kort tid efter senaste besöket i psykiatrisk öppenvård.

Diarienummer SU 535-420/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-03-04

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m