Patient som remitterats till snabb psykiatrisk uppföljning tog sitt liv

Vid andra besöket på psykiatriakut framkom att patienten hade minskad initiativförmåga och depressivitet men inget som tydde på självmordsbenägenhet. Han remitterades till psykiatrisk öppenmottagning för snabb uppföljning, men tog sitt liv påföljande dag.


En medelålders patient utan tidigare psykiatrisk historik sökte den psykiatriska akutmottagningen två gånger tillsammans med anhörig. Vid första besöket kom patienten på akutremiss, då han upplevts som uppvarvad. Patienten bedömdes som lätt agiterad med lätt förhöjt stämningsläge, men inte manisk.
 
Patienten önskade inte bli inlagd utan få hjälp för sina sömnsvårigheter, sov endast ett par timmar per natt. Förutsättning för tvångsvård bedömdes inte föreligga och patienten gick hem med fortsatt uppföljning i primärvården.
 
Vid andra besöket, en dryg månad senare, framkom minskad initiativförmåga och depressivitet men inget som tydde på självmordsbenägenhet. Patienten beskrev då episoder med både uppvarvning och nedstämdhet, varför han remitterades till psykiatrisk öppenmottagning för snabb uppföljning. Patienten tog dock sitt liv påföljande dag.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Infört arbetssätt som säkerställer snabb uppföljning till aktuell öppenvårdsmottagning vid misstanke om bipolär sjukdom
  • Infört arbetssätt även i akutverksamheten som säkerställer väl fungerande samarbete och involvering av närstående.
  • Implementerat ny suicidpreventionsrutin gemensam med övriga Sahlgrenska Universitetssjukhuset, utbildning därefter inom suicidologi och dokumentation för all personal.

Socialstyrelsens beslut 2013-01-11

Socialstyrelsens bedömning: Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att liknande händelser inträffar.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-01-11 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m