Patient som blev förvirrad efter operation föll ur sängen och bröt höften

Patient som genomgått bukoperation blev ett par dagar senare förvirrad, föll ur sängen och bröt höften.

Patient som genomgått bukoperation. Ett par dagar senare blir patienten förvirrad och faller ur sängen, röntgen visar höftfraktur som operativt åtgärdas senare. Utvecklar även förmaksflimmer postoperativt som behandlas.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Fallet är återkopplat till berörda ansvariga personer.
  • Rutinerna för att undvika fallolyckor är granskade och uppdaterade.
  • Tydligare rutiner när patienterna ska tillfrågas om användning av sänggrindar.
  • Utbildning och information till avdelningspersonal om Sveriges Kommuners och Landstings åtgärdspaket och vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas för patienter med ökad risk för fall och hur detta ska dokumenteras i journalen.
  • Föreläsning om lämpliga och mindre lämpliga läkemedel till äldre patienter i det postoperativa skedet samt om postoperativ psykos.
  • Inköp av flera höftskyddsbyxor.

Socialstyrelsens beslut 2012-05-25

Socialstyrelsen begär en återrapportering av vårdgivaren innehållande redovisning av:

  • genomförda åtgärder med anledning av händelsen
  • uppföljning och resultat av genomförda åtgärder.

Redovisningen av ovanstående ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast 31 augusti 2012.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2012-05-25 >>>

Socialstyrelsens beslut 2012-09-17

Socialstyrelsens bedömning: Relevanta åtgärder har vidtagits och uppföljning av åtgärderna har genomförts. Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2012-09-17 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m