Patient som behandlats för allergi avled av hjärtstopp

En patient med känd allergi inkom med ambulans efter att ha fått andningspåverkan. Patienten bedömdes ha en allergisk reaktion och behandlades för detta. Efter observation återvände patienten till sitt boende, men avled några timmar senare av hjärtstopp.


En patient med känd allergi bor på gruppboende. I samband med måltid på boendet har patienten insjuknat med andningspåverkan. Patienten fick behandling mot allergisk reaktion och förbättrades. Patienten inkom med ambulans till Akut- och olycksfallsmottagningen. Jourhavande läkare bedömde att patienten hade allergisk reaktion och patienten fick läkemedelsbehandling mot detta. Efter observation på akutmottagningen återvänder patienten till boendet. Patienten återkom några timmar senare på grund av hjärtstopp på boendet. Trots återupplivningsförsök stod patientens liv inte att rädda.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Kompentenshöjande åtgärder i bemötande/bedömning av personer med mentalt funktionshinder.
  • Läkare ska finnas på plats i akutrummet när patient med röd (= högsta) prioritet kommer in.
  • Vid röda larm (högsta prioritet) ska direktkommunikation mellan ambulanspersonal och läkare ske.
  • Det ska finnas en schemalagd funktion som larmansvarig läkare.
  • Läkare bör som rutin göra en ny bedömning efter observation, innan patienten går hem från akuten.
  • Händelseanalysen har tagits upp i personalgruppen.
  • Anhöriga har kallats till möte för genomgång av händelseanalysen.
  • Uppföljning har skett efter att ovanstående åtgärder genomförts.

Socialstyrelsens beslut 2012-11-08

Socialstyrelsens bedömning: Vårdgivaren har tagit händelsen på allvar och tillfredsställande åtgärder har vidtagits för att minska risken för upprepande av en händelse som denna.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>> 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m