Patient som avböjt psykiatrisk vård återfinns död

Äldre patient inom öppenvård försämras och erbjuds olika insatser men avböjer. Det bedöms inte att situationen kräver att man tar till LPT, Lag om psykiatrisk tvångsvård. Patienten återfinns senare död i hemmet. Hennes död klassificeras som suicid.

Äldre patient med kontakt i öppenvård sedan ett drygt år tillbaka erbjuds alla typer av insatser, både gruppaktiviteter och inläggning på avdelning, men avböjer detta. Äldreboende avvisas också av patienten.

Vid senaste hembesöket erbjuds återigen inläggning då man uppfattar att patienten försämrats och är orolig på nätterna. Patienten bedöms inte uppfylla förutsättningar för LPT, Lag om psykiatrisk tvångsvård, och inläggning avböjs. Kontakt tas då med anhöriga för att instruera om vidare åtgärder vid ytterligare försämring.
Vårdplan är dokumenterad sedan april i år. Patienten får läkemedelsbehandling. Läkare och sjuksköterska har också regelbundet kontakt med anhörig till patienten.

Patienten återfinns död i hemmet och man bedömer att hon själv orsakat sin död. Det  klassificeras som ett suicid även om suicidavsikten är oklar. Kan vara ett resultat av patientens vanföreställningar där hon har försökt att skydda sig.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Översyn av rutiner för informationsutbyte med andra vårdgivare.

Socialstyrelsens beslut 2012-12-06

Socialstyrelsens bedömning: Åtgärder har vidtagits för att om möjligt förhindra att liknande händelser inträffar.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2012-12-06 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m