Patient söker akut för oklara ryggsmärtor. Återkommer sex timmar senare med bakteriell hjärnhinneinflammation som leder till döden, SU 535-232/15

Patient som söker akutmottagningen Mölndal på grund av oklara smärtor från rygg alternativt flank. Blir bedömd som ortopedpatient och får efter undersökning och smärtstillning gå hem. Kommer tillbaka drygt sex timmar senare och är då medvetslös. Visar sig ha insjuknat i en bakteriell hjärnhinneinflammation. Trots intensivvårdsinsatser avlider patienten.  

Diarienummer: SU 535-232/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-02-16

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m