Patient ramlar av röntgenundersökningsbord (SU 535-145/13)

En patient genomgår en röntgenundersökning liggande på ett undersökningsbord. Sköterskan lämnar rummet för att granska bilderna utan att sänka undersökningsbordet och utan att tydligt informera om ifall undersökningen är klar eller inte.

Patienten uppfattar att undersökningen är avslutad och försöker resa sig , men faller till golvet. Patienten slår i huvudet och höger sida av kroppen. Patienten tas till akutmottagningen för att undersökas närmare. Patienten har inga skelettskador men kvarstående smärtor och inskränkt rörlighet som kräver sjukgymnastisk behandling.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-10-13

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m