Patient ramlade på vårdavdelning och fick skada på en ryggkota

Anmälan gäller en patient som inkommer till Akutmottagningen Mölndal, Ortopedi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset på grund av en överarmsfraktur. Man planerar för icke operativ behandling men patienten läggs in för smärtlindring och mobilisering på ortopedavdelning.

Patienten har diabetes och komplikationer i form av nedsatt syn. Är även känd bärare av lågfrekvent calicivirus och läggs på enkelrum. Patienten faller flera gånger på rummet under vårdtiden och halkar vid ett tillfälle ur en stol. Rutin för fallriskbedömning finns men används inte. Efter tredje fallet konstateras en kotkompression.

Patienten har idag kvarstående smärta i ryggen.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-04-15

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg SU 535-299/12

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m