Patient påträffades död kort efter senaste vårdkontakt med psykiatrin

En patient med schizoaffektivt syndrom vårdades inneliggande vid flera tillfällen och hade uppföljning inom psykiatrisk öppenvård. Patienten försvann från bostaden kort tid efter senaste vårdkontakt och påträffades sedermera död.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Fortsatt psykiatrigemensamt arbete med forskningsbaserad suicidprevention inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset där Psykiatri Psykos tar aktiv del. Ökad uppmärksamhet och medvetenhet på suicidrisk på patienter som inte uppvisar uppenbara tecken.
  • Systematisk genomgång och bedömning av patienter med sammansatt diagnos och som därför kan vara särskilt svårbedömda.
  • Ytterligare spridning på enheterna kring arbetet med följsamhet till läkemedelsbehandling som är en viktig del i förhindrande av återfall i sjukdomen och bedöms även som viktig för att förhindra självmord.

Socialstyrelsens beslut 2011-11-25

Socialstyrelsens bedömning: Inga orsaker till händelsen har identifierats av verksamheten. Åtgärder kommer att vidtas för att förhindra att liknande händelser upprepas.

Socialstyrelsen kommer inte att vidta någon mer åtgärd med anledning av anmälan. Socialstyrelsen avskriver ärendet.

Socialstyrelsens beslut som pdf >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m