Patient och inremitterande meddelades inte att vävnadsprov visat cancer

En patient som opererat bort ett bröst och en njure tidigare på grund av cancer fick återfall av njurcancer på andra sidan. Nyupptäckt förhårdnad på halsen där vävnadsprov ej givit säker diagnos medförde remiss till Öron-näs-hals,ÖNH; för hjälp med att operera bort körteln vilket skedde sommaren 2013.

Remiss för vävnadsundersökning skrevs utan kopia till inremitterande läkare. När opererande läkare får vävnadssvaret, som visar dottertumör av njurcancern, skriver läkaren in detta i journalen utan ytterligare åtgärder så som att meddela patient eller inremitterande.

Patienten ringer själv upp ÖNH efter några veckor och efterhör vävnadsprovsvaret varvid annan läkare ordnar med remiss för vidare handläggning inom rätt specialitet.

Diarienr SU 535-251/13

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-02-27

 

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg.

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m