Patient med vårdkontakt inom psykiatrin. Avbokar samt uteblir från återbesök. Närstående finner patienten avliden, SU 535-199/15

Patient med blandmissbruk och psykiatrisk sjukdom och regelbunden kontakt med psykiatrin. Uteblir från flera återbesök men via telefon uppmanas patienten till att komma till mottagningen. Dock fortsatta avbokningar/uteblivna återbesök. Närstående finner patienten avliden i sin bostad.

Diarienummer: SU 535-199/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-05-23

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m