Patient med sesamallergi drabbas av hjärnblödning efter en allergisk reaktion SU 535-357/14

Patient som inkommer på grund av akut hjärtsjukdom och erhåller för detta blodförtunnande behandling. Anhöriga uppger att patienten lider av livshotande allergi mot sesam. Till lunch serveras patienten sallad som innehåller spår av sesamolja. Patienten drabbas av livshotande allergisk reaktion som hävs med hjälp av upprepade doser av läkemedlet adrenalin, men får av denna behandling förhöjt blodtryck. Ett par timmar senare drabbas patienten av hjärnblödning. Patienten har kvarstående funktionsnedsättning och genomgår rehabilitering.

Diarienr SU 535-357/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-10-28

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m