Patient med psykotiska besvär hoppar från bro i samband med frigång, SU 2016-02755

2016-07-25

Patient som sedan tidigare har en känd psykos. Patienten vårdades inneliggande på grund av psykotiska symptom. Medicinjustering gjordes och patienten hade sedan dagpermissioner tillsammans med anhöriga samt även frigång på området.

I samband med frigång hoppade patienten från en 10 -15 meter hög bro ned på motorvägen. Patienten ådrog sig i samband med detta ett flertal frakturer. Patienten vårdas därefter på sjukhus.


Diarienummer: SU 2016-02755

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-03-09

Ärendet avslutas.

Länk till beslut     

 

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m