Patient med psykossjukdom tar sitt liv samma dag som besök i psykiatrisk öppenvård, SU 535-403/14

Patient med psykossjukdom. Efter kort period i slutenvårdsbehandling träffar patienten regelbundet läkare och sjuksköterska i psykiatrisk öppenvård. Patienten tar sitt liv samma dag som ett öppenvårdsbesök.

Diarienummer SU 535-403/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-10-06

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m