Patient med psykos och autistisk utvecklingsstörning suiciderade, SU 535-276/15

Patient med psykotisk störning och autistisk utvecklingsstörning som medicinerade med psykofarmaka och regelbundet följdes på psykiatrisk mottagning. Patienten hade vårdats inneliggande på grund av detta. I samband med utskrivning fick patienten korttidsboende och en god man för att sörja för sin ekonomi. Patienten var kallad till Tingsrätten avseende beslut gällande anmälan om förvaltarskap men dök aldrig upp. Det visade sig senare att patienten hade suiciderat.

Diarienummer: SU 535-276/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-06-28

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m