Patient med psykiatrisk öppenvårdskontakt tog sitt liv (SU 535-78/14)

Patient med långvarig och svår psykiatrisk problematik och sedan tre år kontakt med specialpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Patienten var ambivalent såväl till samtalskontakt som till läkemedelsbehandling och uteblir från flertal inbokade besök. Från mottagningen försökte man nå patienten per telefon. Två månader efter senaste läkarbesöket tog patienten sitt liv.     

Diarienummer SU 535-78/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-11-18

 

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m