Patient med psykiatrisk öppenvårdskontakt tog sitt liv (SU 535-8/14)

Patienten hade kontakt med psykiatrin sedan något år på grund av nedstämdhet, orkeslöshet, förföljelseidéer och självmordstankar. Patienten hade till att börja med öppenvårdskontakt, som avslutades på patientens eget initiativ. Patienten slutenvårdades några månader senare i samband med ett självmordsförsök. Öppenvårdskontakten återupptogs när patienten skrevs ut. Ett par dagar efter den senaste öppenvårdskontakten hittades patienten död i hemmet.

Diarienummer SU 535-8/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-11-13

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m