Patient med pågående öppenvårdskontakt tog sitt liv (SU 535-215/14)

Patient med etablerad multidisciplinär öppenvårdskontakt på grund av depressionssymtom. Kontakten påbörjad under hösten 2013 efter ett slutenvårdstillfälle inom verksamheten i anslutning till självmordsförsök. Självmordsrisk därefter fortlöpande värderad och åtgärder insatta för att minska risk. Försvunnen från hemmet och återfinns död en månad senare. Omständigheterna talar starkt för självmord.

Diarienummer SU 535-215/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-09-26

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m