Patient med pågående kontakt med primärvård och psykiatri för nedstämdhet tog sitt liv SU 535-144/14

Patient med somatiska åkommor, nedstämdhet, sömnbesvär och självmordstankar och som hade kontakt både med primärvården och psykiatrin. Vårdades inneliggande på psykiatrisk vårdavdelning vid två tillfällen. En vecka efter utskrivning tog patienten sitt liv.

Diarienummer SU 535-144/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-09-26

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m