Patient med missbruksproblematik tar sitt liv på vårdavdelning, SU 535-337/14

Patient med missbruksproblematik. Vårdas inom psykiatrisk slutenvård efter självmordsförsök. Under vårdtiden uppfattas patienten bli förbättrad men uttrycker oro inför eventuell utskrivning. Begår självmord på avdelningen.

Diarienummer SU 535-337/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-03-26

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m