Patient tog sitt liv under pågående kontakt med specialistpsykiatrin (SU 535-77/14)

Patient med långvarig kontakt med specialistpsykiatrin. Vårdades inneliggande på grund av försämring. I samband med utskrivning planerades fortsatt kontakt inom psykiatrisk öppenvård. Patienten får tid knappt tre månader senare men vid tid för första besök inom öppenvården uppdagas det att patienten tagit sitt liv.

Diarienummer SU 535-77/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-11-24


Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m