Patient med känd psykisk sjukdom suiciderar i hemmet, SU 2016-02856

2016-09-21

Patient med känd psykisk sjukdom som vårdats inneliggande på grund av försämring. Förbättras och utskrivs till hemmet med planerad uppföljning i öppenvården. Patienten nås dock inte efter utskrivning varför man med polisens hjälp tar sig in i patientens bostad där man finner patienten död. Obduktion visar att dödsorsak är överdosering av läkemedel.   

Diarienummer: SU 2016-02856

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-06-22

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m