Patient med hjärnblödning fick vänta 12 timmar innan läkarbedömning på akutintaget, SU 535-78/15

Patient som står på Waran sedan tidigare. Insjuknar med akut förvirring men utan lokala eller neurologiska symtom. Ambulanssjukvården kontaktas och patienten tas till akutmottagningen. Patienten prioriteras enligt mall både i ambulansen samt på akutintaget och får därmed olika prioriteringspoäng i de båda systemen.
På akutintaget blir patienten liggande i 12 timmar utan läkarbedömning. Datortomografi av hjärnan visar blödning i bakre skallgropen och patienten flyttas till Strokeenheten och behandling påbörjas med antidot i form av Ocplex. Denna behandling ska dock helst sättas in så snabbt som möjligt om patienten står på Waran.    

Diarienr SU 535-78/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2015-12-14

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m