Patient med halskotefraktur blir förlamad efter operation, SU 2016-04613

2016-12-22

Patient som inkommer under något oklara omständigheter efter fall. Man konstaterar fraktur i halskota 6 och i bröstkota 11. Man ser också misstänkt Bechterews sjukdom, med stelhet i ryggen. Man beslutar om operation. På grund av Bechterews sjukdom har patienten stelhet och en avvikande anatomi vilket ger en svår situation att lägga patienten på operationsbordet. När patienten väcks efter operation konstateras att det finns en ryggskada med förlamning, där svårigheten att lägga patienten i ett bra läge på operationsbordet uppfattas vara en orsak.     

Diarienr SU 2016-04613

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-05-31

Ärendet avslutas.

Länk till beslut 

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m