Patient med flerårig psykiatrisk kontakt tog sitt liv

Patienten hade flerårig psykiatrisk kontakt, framför allt med öppenvården. Patientens senaste heldygnsvård skedde för ett par år enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård efter allvarligt självmordsförsök. Patienten tog sitt liv under våren 2013.

Patienten hade flerårig psykiatrisk kontakt, framför allt med öppenvården på grund av emotionellt instabil personlighetsstörning, ADHD, posttraumatiskt stressyndrom och alkoholmissbruk. Patientens senaste heldygnsvård skedde för ett par år enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård efter allvarligt självmordsförsök. Patienten tog sitt liv under våren 2013.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-11-14

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-11-14

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m