Patient med feber transporterades till annat sjukhus innan svar på kompletterande prover anlänt, SU 535-230/15

Patient som genomgått planerad steloperation av en fot. Patient är rullstolsburen, har flera grundsjukdomar och är i behov av eftervård.

Efter kontakt med sjukhuset i Varberg planeras överflyttning dit. På utskrivningsdagens morgon noteras förhöjd temp varför kompletterande inflammatoriska prover tas. Svar anländer efter att patienten påbörjat transporten till Varberg.

Proverna är mycket förhöjda och rapporteras omgående till mottagande enhet. Patienten utvecklar blodförgiftning och därefter konstateras en tarmkatastrof och patienten avlider.

Symtom från magen har inte noterats under vårdtiden, men nydebuterad feber är ett observandum. Händelseanalys kommer att utföras för att kunna se om vårdförloppet kunde förändrats under vårdtiden inom verksamheten Ortopedi.

Diarienummer: SU 535-230/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-01-22

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m