Patient med etablerad psykiatrisk öppenvårdskontakt tog sitt liv (SU 535-121/14)

Patient med depression och med tät kontakt med öppenvårdspsykiatrin. Suicidriskbedömningar genomfördes löpande och där teamet bedömde att patienten inte hade akut risk för suicid. Vid planerad telefonuppföljning svarade inte patienten och vid hembesök fann man att patienten hade tagit sitt liv.

Diarienummer SU 535-121/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-09-26

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m