Patient med etablerad psykiatrisk öppenvårdskontakt tog sitt liv, SU 2016-02846

2016-07-20

Patient med pågående kontakt inom psykiatrisk öppenvård. Patienten hade ADHD-diagnos, ångestproblematik samt ett maladaptivt personlighetsmönster. Patienten hade också utvecklat ett beroende.

Under perioden för händelsen fanns en pågående läkarkontakt man man hade en behandlingsplan. Patienten påträffas död i sin bostad. Enligt polisen rör det sig om en intoxikation.

Diarienummer: SU 2016-02846

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-03-30

Ärendet avslutas.

Länk till beslut     

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m