Patient med depression som trots klinisk förbättring avvek från permission och suiciderade, SU 535-275/15

Patient som haft kontakt med psykiatrin sedan något år tillbaka och vårdades nu på grund av suicidförsök. Först vårdad på vårdintyg och blev även insatt på medicinering. Blev successivt allt bättre och flyttades till öppen avdelning och tilläts frigång. Inga suicidtankar framkom vid samtal. Dock avvek patienten plötsligt från sin frigång och hittades senare död i närheten av sin bostad.

Diarienummer: SU 535-275/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-12-06

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m