Patient med cancer bakom ett öra fick vänta onödigt länge på strålbehandling, SU 535-260/15

Patient som opererats för skivepitelcancer 2014. Utvecklade en dottersvulst bakom höger öra våren 2015.
Efter diskussion opererades patienten med modifierad, radikal halslymfkörtelutrymning på höger sida av halsen. På grund av bristande radikalitet bestämdes att patienten skulle få strålbehandling men långa väntetider gjorde att patienten fick vänta i elva veckor, vilket bedöms ha försämrat patientens möjlighet att uppnå lokal kontroll och långtidsöverlevnad med avseende på tumörsjukdomen.

Diarienr SU 535-260/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, SU 535-260/15

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m