Patient med buksmärta hänvisas hem men återkommer nästa dag och visar sig ha perforerad appendicit, SU 2018-01011 - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patient med buksmärta hänvisas hem men återkommer nästa dag och visar sig ha perforerad appendicit, SU 2018-01011

2018-02-14

Patient inkommer till akutmottagningen med ett dygns anamnes på buksmärtor och feber. Triagerad röd enligt RETTS. Mycket bristfällig dokumentation och patienten hänvisas hem i triagen av kirurgjour, enligt rapportbladet med uppmaning att söka igen om ej förbättrad. Söker åter dagen därpå i kraftigt försämrat skick och har då en perforerad blindtarmsinflammation vilket opereras akut. Sepsis i efterförloppet och en postoperativ vårdtid på tio dagar.

Diarienr SU 2018-01011

Beslut från Inspektionen för patientärenden

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m