Patient med blandmissbruk och tidigare självmordsförsök. Under vårdtillfälle fullbordat suicid, SU 535-200/15

Patient med blandmissbruk och tidigare självmordsförsök. Känd epilepsi, sannolikt drogutlösta.
Vårdas efter att ha sökt för hjälp med avgiftning samt nytt epileptiskt anfall. Hittas livlös på sitt rum och avlider
efter fullbordat suicid.

Diarienummer: SU 535-200/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-05-24

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m