Patient med blandmissbruk och ADHD-problematik tog sitt liv

En patient med blandmissbruk, ADHD-problematik och självdestruktivt beteende tog sitt liv efter akut försämring samt vård i sluten och öppen vård och på behandlingshem.

Patient med tidig alkoholdebut, därefter avancerat blandmissbruk med såväl droger som tabletter. ADHD-problematik. Självdestruktivt beteende periodvis med tidigare självmordsförsök, enligt egen uppgift som rop på hjälp. Akut försämring, vårdad i slutenvård och öppenvård samt på behandlingshem. Patienten tog sitt liv.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Översyn av riktlinjer för ansvarsfördelning då flera behandlare och nätverkskontakter är inblandade.
  • Översyn av följsamhet till verksamhetens riktlinjer för dokumentation särskilt i förhållande till behandlingsplan och vårdplanering.
  • Översyn av arbetsmetoder, exempelvis införa Case Management alternativt utökning av ACT-team.

Socialstyrelsens beslut 2012-08-02

Socialstyrelsens bedömning: Åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m