Patient med blandmissbruk avled kort tid efter förgiftning

Patienten hade flera tablettförgiftningar bakom sig. Under hösten drabbades patienten av förgiftning med andningsstillestånd. Till en början blev patienten bättre, men därefter sämre och avled.

Patienten var blandmissbrukare sedan flera år tillbaka, hade social problematik och medicinerade för ADHD. I anamnesen (patientens sjukdomsberättelse) finns flera tablettförgiftningar, troligtvis någon gång i självmordssyfte. Under hösten drabbades patienten av förgiftning med andningsstillestånd och troligen även hjärnskada på grund av syrgasbrist. Patienten blev utredd utan att man fick någon säker klarhet i hjärnskadans struktur och uppkomst. Till en början blev patienten bättre, men därefter sämre och avled. Det är tveksamt om patienten ådragit sig ytterligare en tablettförgiftning i självmordssyfte under inneliggande vård på somatisk avdelning.

Socialstyrelsens beslut 2013-06-14

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-06-14 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m