Patient med ångest och missbruksproblematik suiciderar i hemmet, SU 535-421/14

En patient med svår ångest och långvarig missbruksproblematik skrivs efter två veckors slutenvårdsbehandling ut på egen begäran. Fortsatt vård planeras inom öppenvården. Patienten söker vid två tillfällen akut på grund av hög ångest och önskemål om ytterligare läkemedel. Vid andra besöket önskar patienten också bli inlagd. Vid båda besöken bedöms, efter strukturerad genomgång, suicidrisken som låg och behov om inläggning anses inte föreligga. Vid sista besöket får patienten lugnande medicin. Tre dagar senare suiciderar patienten i hemmet.

Diarienummer: SU 535-421/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-01-28

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m