Patient med ADHD suiciderar, SU 535-379/15

En patient utreddes inom psykiatrin på grund av ADHD och eventuellt bipolär sjukdom; det senare kunde avskrivas efter utredning. Patienten fick läkemedelsbehandling för ADHD och hade regelbunden sköterskekontakt för uppföljning; inga tecken till depression framkom.

Patienten uteblev från ett planerat läkarbesök och återfanns nästa dag efter att ha suiciderat.

Diarienummer: SU 535-379/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-08-18

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m