Patient med ADHD-problematik suiciderade trots behandling, SU 2016-03789

2016-11-07

Patient med ADHD-problematik som haft kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. Patienten förbättrades under behandling men trots detta suiciderade patienten.

Diarienr SU 2016-03789

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2017-04-03

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m