Patient lyckas skada sig själv trots ständig tillsyn, SU 2016-00069

En patient med komplex psykiatrisk diagnos, blandmissbruk och personlighetsstörning har vårdats (inklusive tvångsvård) inom rättspsykiatrin samt dömts till flera fängelsestraff. Under dessa tillfällen har patienten betett sig såväl självdestruktivt som fysiskt hotfullt mot personal.

Patienten inkom akut, psykotisk och med svår ångest och man ordinerade antipsykotiskt och ångestdämpande läkemedel. Patienten var inte nöjd med behandlingen, blev upprörd och utsatte sig själv för skärskador vilka behövde opereras.

Efter denna incident ordinerades ständig tillsyn men trots det lyckades patienten ånyo skada sig själv vilket krävde ytterligare operation. Vården konverterades till LRV (Lagen om rättspsykiatrik vård) och patienten avskildes. Vederbörande förbättrades därefter och kunde drygt en vecka senare överföras till annan regionklinik för fortsatt vård.

Diarienummer: SU 2016-00069

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-03-04

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m