Patient kontaktades ej för fortsatt njurbehandling (SU 535-123/13)

Patient med IgA-nefrit, njurinflammation, sedan barndomen har kontrollerats på Barnmedicin och övertogs till Njurmedicin 2007. Vid läkarbesök två år senare framkom att patienten slutat ta sina blodtrycksmediciner.

Vid besöket utfördes provtagning och patienten skulle kontaktats telefonledes för fortsatt planering. Kontakten uteblev när patientansvarig läkare inte fann kontaktuppgifter i journalen. Patienten blev inte kallad för kontroll.

Patienten sökte akut våren 2013 med förhöjt blodtryck och njurfunktionsnedsättning. Efter inläggning har blodtrycket normaliserats med hjälp av behandling men njurfunktionen är bestående sänkt till cirka 1/4-del av det normala. Prognosen är svårbedömd.

Diarienummer SU 535-123/13

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-11-26

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m