Patient inom psykiatrisk öppenvård påträffades död

Patienten, som var aktuell inom psykiatrisk öppenvård, förbättrades och kunde arbeta deltid. Vid samtal med behandlare framkom senare dödstankar/ dödsönskan bland annat på grund av konflikter i relationer. På försommaren 2012 påträffades patienten död.

Patienten var aktuell inom psykiatrisk öppenvård sedan slutet av 2011 på grund av måttlig depression och kronisk smärtproblematik. Patienten erhöll tät samtalskontakt och medicinsk uppföljning, förbättrades och kunde arbeta deltid. Vid samtal med behandlare framkom senare dödstankar/ dödsönskan bland annat på grund av konflikter i relationer. På försommaren 2012 påträffades patienten död.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Infört arbetssätt som säkerställer betydelsefull dokumentation om patientens status.
  • Utarbetat gemensamma suicidpreventionsrutiner inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Implementerat rutin samt genomfört utbildning inom suicidiologi för all personal.

Socialstyrelsens beslut 2013-02-25

Socialstyrelsens bedömning: Den anmälda händelsen har utretts enligt gällande bestämmelser. Vårdgivaren behöver dock beakta vikten av samarbete i de fall patient samtidigt har behandlingskontakt hos annan vårdgivare så som fallet var här.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-02-25 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m