Patient inom psykiatrin tog sitt liv på avdelningen

En patient vårdades enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård på grund av allvarlig förgiftning i självmordssyfte. Patienten går senare på helgpermission efter läkarbedömning och enligt eget önskemål. Efter permissionen tar patienten sitt liv på avdelningen.

En patient med depressiva besvär, impulsivitet och några tidigare självmordsförsök hade kontakt inom psykiatrin. Patienten vårdades under våren 2010 en period enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård på grund av allvarlig förgiftning i självmordssyfte. Vid det aktuella vårdtillfället hade patienten tagit tabletter, oklart när och hur många. Patienten överfördes till medicinsk övervakningsavdelning för observation. Patienten gick senare på helgpermission efter läkarbedömning och enligt eget önskemål. Efter att ha återkommit från permissionen tog patienten sitt liv på avdelningen, på sitt rum.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Klinikgemensam rutin för direktinläggning.
  • Rutin för samarbete mellan öppen och sluten vård.
  • Översyn av dokumentationsrutiner.
  • Fortsatt utbildning i suicidologi för all personal, särskilt utbildning i olika instrument för skattning av självmordsrisk.

Socialstyrelsens beslut 2011-10-14

Socialstyrelsen kommer inte att vidta någon mer åtgärd med anledning av anmälan. Ärendet avslutas.

Socialstyrelsens beslut som pdf >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m