Patient gavs strålbehandling mot felaktigt strålbehandlingsfält, SU 535-391/15

Patient opererad för malign hjärntumör där postoperativ strålbehandling påbörjas. Vid tredje strålbehandlingen har på behandlingsrummet ställts in parametrar för att ge behandling på en annan patient med lungcancer. Denna patient uteblir och man påbörjar strålbehandling på den aktuella patienten med föregående patients strålbehandlingsfält, det vill säga felaktigt sådant. Felet upptäcks och behandlingen avbryts, varefter patienten får adekvat strålbehandling. Patienten bedöms inte ha fått någon medicinsk skada av felbehandlingen.

Diarienr SU 535-391/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-04-25

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m