Patient funnen död någon vecka efter senaste kontakt med psykiatrin

En patient, som länge haft öppenvårdskontakt inom psykossjukvården, inkommer akut efter att ha skadat sig själv. Patienten överförs till psykiatrisk heldygnsvård som övergår i öppenvård. Någon vecka efter senaste vårdkontakt återfinns patienten död.


En patient, som sedan flera år haft öppenvårdskontakt inom psykossjukvården, inkommer akut till sjukhus efter att ha skadat sig själv. Patienten överförs då till psykiatrisk heldygnsvård som övergår i öppenvård. Någon vecka efter senaste kontakten med sjukvården återfinns patienten död.

 

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Händelseanalys har genomförts. Verksamhetens förslag är:

  • förbättrat samarbete med tolkcentralen
  • förbättrat arbete kring hur placeringen i samverkan med kommunen till boenden bedrivs
  • förbättrad bedömningsmetod.

 

Socialstyrelsens beslut 2011-10-14

Socialstyrelsen kommer inte att vidta någon åtgärd med anledning av anmälan. Socialstyrelsen avslutar ärendet.

Socialstyrelsens beslut som pdf >> 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m