Patient fråntas felaktigt sin mobiltelefon, SU 2017-04343 - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patient fråntas felaktigt sin mobiltelefon, SU 2017-04343

2017-10-27

En patient vårdas inom psykiatrin enligt HSL. Patienten har tidigare under samma vårdtillfälle vårdats enligt LPT (tvångsvård), men denna har löpt ut. Trots att LPT inte föreligger drabbas patienten av tvångsåtgärder i form av omhändertagande av elektronisk kommunikation (man omhändertar patientens mobiltelefon).


Diarienummer: SU 2017-04343

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2018-01-23

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m