Patient föll på avdelning och ådrog sig en lårbenshalsfraktur, SU 2017-03396

2017-07-14

Patient som inlades på medicinavdelning på grund av trötthet och orkeslöshet. Initialt gjordes en fallriskbedömning, som inte visade på fallrisk. Patienten kunde också under första dagarna gå obehindrat på avdelningen.

I samband med toalettbesök föll dock patienten så olyckligt att patienten ådrog sig en lårbenshalsfraktur. Patienten opereras utan komplikationer.

Diarienummer: SU 2017-03396

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-10-30

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m