Patient föll och fick höftfraktur innan man hunnit göra fallriskbedömning, SU 2016-02431

2016-06-21

Patient som samlat på sig vätska i kroppen till följd av hjärtsvikt och därför vårdas på geriatrisk vårdavdelning. Patienten som vanligtvis bor i eget boende har uttryckt önskemål om att klara sina toalettbesök själv. På natten har patienten påbörjat förflyttning med rollator till toaletten men snubblar och faller på vägen och slår då i huvud och höft. F��ljden blir en mindre sårskada i huvudet och en höftfraktur. Frakturen innebär att patienten måste genomgå en operation och rehabilitering varpå vårdtiden förlängs väsentligt. Verksamheten arbetar enligt SKLs åtgärdspaket för att minska risken för fall. Enligt denna ska en fallriskbedömning göras inom 24 timmar efter ankomst till avdelningen. Fallet inträffade när något mer tid hade passerat och riskbedömning inte var gjord. Det är i efterhand omöjligt att säga om en riskbedömning skulle medfört att åtgärder vidtagits och att dessa skulle inneburit att fallet undvikits. 

Diarienr: SU 2016-02431

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-05-31

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m