Patient föll och bröt höften sedan information om övervakningsbehov missats

En patient som vårdas för hjärnskada överförs till annan vårdenhet. Hjärnskadan innebär stor fallrisk och patienten kräver ständig övervakning. Informationen om övervakningsbehovet framkommer inte till den nya enheten. Patienten ramlar och bryter höften.

En patient som vårdas på Rehabiliteringsmedicin på grund av hjärnskada överförs till annan vårdenhet för utredning. Patientens hjärnskada innebär en stor fallrisk och han kräver ständig övervakning. Informationen om detta övervakningsbehov framkommer inte till den nya vårdenheten, och patienten ramlar och får en höftfraktur. Rehabiliteringen fördröjs på grund av frakturen. Verksamheten har utrett händelsen och har tagit fram bättre rutiner för att denna typ av information inte ska missas när patienter flyttas mellan vårdenheter.

Beslut från Inspektionen från vård och omsorg 2013-07-31

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen från vård och omsorg 2013-07-31 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m